IKE

Welcomemerytura.pl poleca: Indywidualne Konta Emerytalne, w ramach III filaru.

 

CELE IKZE:

 • maksymalna  stopa bezpieczeństwa i rentowność dokonywanych wpłat

 

KORZYŚCI DLA KLIENTA:             

 • zaletą IKE jest zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych, czyli z podatku Belki. Taka możliwość  uzyskuje sie w chwili ukończenia 60. roku życia, pod warunkiem, ze wcześniej, w minimum pięciu dowolnych latach kalendarzowych, były dokonywane jakiekolwiek wpłaty
 • wpłaty na IKE są limitowane, w 2012 roku limit rocznych wpłat na IKE wynosi 11 139 zł. Limit jest ustalany każdego roku w drodze obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 • możliwość zabezpieczenia pod kredyt – zastaw na jednostkach,
 •  
 • wypłaty transferowe, czyli przenosiny z jednej instytucji do drugiej w ramach zmiany usługodawcy, są zwolnione z podatku,
 • dostęp do rachunku przez Internet

 

WPŁATY

 • elastyczne wpłaty
 • wpłaty: minimum 50 zł miesięcznie
 • częstotliwość wpłat dowolna, rocznie min. 720 zł

 

JAKĄ DODATKOWĄ EMERYTURĘ MOGĘ OTRZYMAĆ:

 • odkładajć miesięcznie 50 zł przed 30 lat można zapewnić sobie 422 zł dodatkowej miesięcznej emerytury, możemy zgoromadzić łącznie 74 000 zł,
 • przy systematycznym odkładaniu 100 zł przez 30 lat, możemy otrzymać 151 000 zł, przez co nasza emerytuyra zwiększy się o 843 zł,
 • przy kwocie 150 zł, możemy zaoszczędzić nawet przez 30 lat 220 000 zł, co da nam 1264 zł miesięcznej emerytury.

 

NIE CZEKAJ ZACZNIJ JUŻ DZIŚ DBAĆ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Im wcześniej pomyślijsz o oszczędnościach, tym więcej kapitału zgromadzisz.

Zapraszamy do zakładki kontakt